Navigácia

Zimička už prišla

Utorok 5. 3. 2024

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Od 23.12.2023 do 7.1.2024 sú Vianočné prázdniny. Nástup žiakov do školy je 8.1.2024

 • ORGANIZAČNÉ POKYNY

  4.9.2023- Slávnostné otvorenie školského roka o 8:00 hod., ukončenie o 8:30 hod. Všetci žiaci, prípadne rodičia, ktorí ich budú sprevádzať sa zhromaždia na školskom dvore. Vchod od kostola.

  V tento deň nie je ŠKD, ani obed, iba sa zistí záujem. Vyučovanie, obedy a ŠKD budú od 5.9.2023.

  ŠKD bude v prevádzke do 16,00hod.

  Organizácia 1. týždňa:

  Vyučovanie začína 7:50 hod. Prísť treba najneskôr 10 minút pred začiatkom.

  1.ročník končí 10:30 hod., tí žiaci ktorí navštevujú ŠKD zostávajú v škole.

 • Oznam:

  Od 6.4.2023 do 11.4.2023

  sú veľkonočné prázdniny.

  Nástup žiakov do školy je

  12.4.2023( streda)

 • Srdečne Vás pozývame na zápis

  do 1. ročníka

  na školský rok 2023/24

  Bude sa konať 5.4. 2023 od 8:00 hod. do 12.00 hod.

  v Základnej škole, Oponice 114 so sprievodom zákonného zástupcu.

  Prineste si so sebou vyplnenú prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami,

  rodný list dieťaťa, Váš občiansky preukaz a poplatok za balík pre 1. ročník 13,80€.

  (v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí a

  výsledky vyšetrenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Oponice 114
  Oponice 114
  956 14 Oponice
 • +421 38 5317 135
  0910 902 965

Fotogaléria